Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Δ.Α.Ι (ΔΕ.ΣΚ) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018

ΟΜΙΛΟΣ Α.Σ.Ο.Ν.Ι

Ενημερώνουμε τους αθλητές/τριες βάσει Γεν.Εγκυκλίου της Ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε)

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ Δ.Α.Ι  (ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ)  για το Έτος 2018

Από 14/11/2017 μέχρι και τις 29/12/2017 οι Αθλητές/τριες που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο της ΣΚ.Ο.Ε

και με αριθμό μητρώου του Αθλητικού Ομίλου μας Δελτίο Σκοπευτή  Δ.Α.Ι  (ΠΑΛΑΙΑ - ΔΕ.ΣΚ)

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 2018  Δ.Α.Ι (ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ) ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε
  • ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ (2018)

(σύμφωνα με την ΚΥΑ 4325/99)


Δ.Σ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ